Autisme, wat nu?

Een diagnose autisme kan heel wat teweegbrengen. Vaak biedt een diagnose voor de ouders veel herkenning en bevestiging. Autisme kenmerkt zich door een andere manier van informatie verwerken door de hersenen. Hierdoor ervaren mensen met autisme de wereld anders

Autisme is een stoornis op een breedspectrum, dat betekent dat het autisme zich op verschillende manieren kan uiten bij jouw kind of jongere. Elk kind of jongere met autisme is dus uniek en heeft dus nood aan een aanpak op maat. Er zijn dus geen twee kinderen met autisme hetzelfde!


Vaak heeft de buitenwereld een stereotiep beeld over autisme. Daardoor stuiten kinderen met autisme of hun ouders vaak op onbegrip. Bepaald gedrag van het kind of jongere wordt gezien als weerstand, in plaats van een uiting van hun autisme. Daarom is het zeker belangrijk om de omgeving goed in te lichten wat autisme betekent voor jouw kind of jongere. Een afgestemde omgeving en aanpak zal uw kind doen openbloeien waardoor het zijn authentieke zelf kan zijn. 


De meest voorkomende struikelblokken voor personen met autisme zijn:

  • Centrale coherentie:
    Moeilijk samenhang zien in de losse elementen die worden waargenomen. Mensen met autisme zullen focussen op details, waardoor ze het groter plaatje vaak missen. Dat maakte de wereld heel chaotisch en onoverzichtelijk. Er wordt veiligheid gevonden in repeterende handelingen of in structuur en routine. Veranderingen kunnen enorm lastig zijn.
  • Theory of Mind (TOM):
    Moeite om eigen gevoelens waar te nemen en de binnenkant van een ander persoon. Het inleven in iemand anders zijn standpunt, gevoel is moeilijk. Er is hier veel kadering bij nodig. Contact leggen en vriendschappen onderhouden, kan bemoeilijkt worden hierdoor.
  • Executieve functies:
    Zwakkere executieve functies bemoeilijken het leerproces van nieuwe vaardigheden. Moeite met plannen, organiseren, uitvoeren van meervoudige opdrachten. Een persoon met autisme meer tijd en ondersteuning hierbij geven, kan al heel helpend zijn!

Autisme heeft invloed op alle levensdomeinen in alle levensfasen en vertaalt zich in zwakkere én sterke kanten. Tijdens de coaching stellen we een prikkelprofiel op waardoor we zicht krijgen op de noden en behoeften van de persoon met autisme. We onderzoeken samen wat de cliënt nodig heeft om goed te kunnen functioneren en hoe we de omgeving hierbij kunnen afstemmen. We concentreren ons ook op de sterke kanten en vaardigheden van de cliënt zodat we het zelfbeeld en zelfvertrouwen versterken. Zo zal de cliënt ook de moeilijkere uitdagingen willen aangaan. 


Wenst u een afspraak? Klik op de knop contact.