Kind- en jongerencoaching

Kind- en jongerencoaching, wat is dat?

Soms hebben kinderen hulp nodig, omdat ze overweldigd zijn door gevoelens en gebeurtenissen. Dit laten ze meestal merken door veranderingen in hun gedrag.
Ze hebben nood aan een coach, een klankbord, die wat omkadering en duiding kan brengen.
Op een speelse manier zoeken we samen naar die lichtpuntjes in het leven van uw kind.

We vertrekken in een kind- of jongerensessie altijd vanuit de hulpvraag van het kind. Die hulpvraag kan anders zijn dan die van de ouder. De ervaring leert dat we sneller resultaat boeken als we het kind zijn hulpvraag voorop zetten. We houden natuurlijk ook rekening met de behoeften van de ouder. 

Tijdens de coaching geven we het zelfbeeld van uw kind een boost, en het gevoel er niet alleen voor te staan.

Als ouder en kind opnieuw afgestemd zijn op elkaar, kan uw kind vol vertrouwen opnieuw de uitdagingen van het leven aangaan.

Kinderen en ouders opnieuw laten stralen, daarvoor doen we het!