Hoe gaan we te werk?

Door telefonisch contact op te nemen of via de knop contact, kunt u aanmelden voor begeleiding. 

Stap 1: intake-gesprek met de ouder/s (zonder kind)

 • De therapeut stelt u tijdens dit gesprek een aantal belangrijke vragen om zo een totaalbeeld te krijgen van uw kind en de situatie. 
 • Het intakeformulier is een belangrijke leidraad voor het gesprek. Als we ervoor gaan, ondertekenen we een overeenkomst. De therapie vraagt van de ouder/s ook een stukje engagement en ook de wil om aan jezelf te werken. We doen het tenslotte samen. 
 • We bespreken de situatie omtrent uw kind. We delen de problemen op in een kernprobleem en deelproblemen om zo een duidelijk overzicht te bekomen. We maken de hulpvraag concreet.
 • We spreken uit wat de verwachtingen zijn van de therapie zodat we samen kunnen toewerken naar het gewenste resultaat.

Stap 2: Kennismakingsgesprek met uw kind

 • De therapeut maakt op een speelse manier kennis met uw kind. Dit is nodig om een vertrouwensband te laten ontstaan tussen kind en therapeut. Alleen met vertrouwen en persoonlijke aandacht zal uw kind zijn/ haar problemen willen bespreken en eraan werken. 
 • Uw kind krijgt, indien gewenst, een druppelteller met Bach bloesems. Dit is ter ondersteuning bij het vinden van een emotioneel evenwicht. Bach bloesems zijn puur natuur en zijn heel doeltreffend zowel bij kind als volwassene.

Stap 3: opstart begeleiding

 • Na elke sessie licht de therapeut u in over de vooruitgang van uw kind. We plannen hiervoor wat tijd in, voor of na de sessie. Hier krijgt u ook tips mee die u thuis of meteen kunt toepassen.
 • Even benadrukken dat de therapie start vanuit het kind. Het kind geeft zelf aan waaraan het wil werken, rekening houdend met de noden van de ouder. Als we de problemen aanpakken die voor het kind het hoogstnodig zijn, dan zal het kind een positieve vooruitgang boeken op sociaal-emotioneel vlak. Dit kan het kind dan eveneens vooruit helpen op de andere vlakken, zoals bijvoorbeeld op thuis, op school of in de jeugdbeweging. Er wordt gekeken wat zinvol en haalbaar is binnen het gezin of school. 
 • Na de kennismakingssessie stelt de coach een plan van aanpak op om de volgende sessie af te stemmen op uw kind. Hierin staan de noden van het kind en ouder/s terug.
 • Via mail of na de sessie, ontvangt u praktische tips, hulpmiddelen, technieken om thuis of op school (in samenspraak met de leerkracht), uit te proberen. U kunt de therapeut ook steeds mailen met hulpvragen of feedback. Indien nodig neemt de therapeut ook contact op met school, CLB, kinderpsychiater,.... Er is dus ook online begeleiding en follow-up.
 • Meestal merken we al een positieve evolutie na een aantal sessies. 

Stap 4: einde van het traject 

 • Aan het eind van het traject vindt nog een kort gesprek plaats met ouder(s) en het kind, na de laatste sessie, waarin we het traject met elkaar evalueren en gezamenlijk afsluiten. We bekijken wat geslaagd is en waar er nog groeikansen zitten. Bij problemen die buiten de macht liggen van de coach, zal deze u doorverwijzen.
De therapeut is niet bevoegd om diagnoses te stellen.